Onderhandelingen

“Negotiation, in the classic diplomatic sense, assumes parties more anxious to agree than to disagree” – Dean Acheson, US Secretary of State 1949 tot 1953

Veel discussies op de werkplek betrekken een mate van onderhandeling, ook al gaat het alleen om wie de koffies haalt! Voor sommige mensen, zoals zij die in Sales werken of een juridisch beroep beoefenen, spelen onderhandelingen een essentiële rol in hun dagelijks werk. Om succesvol te zijn wanneer men onderhandelt zijn goede interpersoonlijke vaardigheden nodig. Deze liggen vaak berust op het gebruik van taal in alle betrekkingen rondom luisteren of spreken. Bij deelname aan onderhandelingen in het Engels is het verder van belang dat jouw woordenschat breed genoeg is om volledig te begrijpen wat er tegen je gezegd wordt met, daarin meegenomen, de nuance van een specifieke uitdrukking of gezegde. Daarbij komt dat het praktisch is om een beeld te hebben van hoe intonatie gebruikt wordt om de stemming aan te geven, vooral in onderhandelingen met native speakers.

Sessies rondom onderhandelingen zullen gefocust zijn op het verbreden van de woordenschat, en het ontwikkelen en oefenen van typische uitdrukkingen en gezegden die gebruikt worden in Engelstalige onderhandelingen. Verder zouden technieken onderzocht kunnen worden die jou de kundigheid geeft om jouw standpunt minder direct uit te drukken. Dit is van hoge essentie om onderhandelingen succesvol te laten verlopen met mensen afkomstig van bepaalde culturen. Er zou ook wat tijd besteed kunnen worden aan het bestuderen van relevante grammaticale constructies, zoals verschillende vormen die gebruikt kunnen worden om een voorstel te doen. Bijvoorbeeld: ‘what would you say if we offered you …’.  

Naast al het bovengenoemde zullen praktische activiteiten worden opgenomen, die als doel hebben de zelfverzekerdheid van het individu hieromtrent te vergroten. Onder zulke activiteiten vallen bijvoorbeeld rollenspellen en discussies.

Het is ook mogelijk om een één- of tweedaagse workshop te volgen, die op maat gemaakt is naar de behoeften van ervaren en onervaren sprekers allebei. Een typische inhoud van zo’n cursus zou een focus hebben op het definiëren en oefenen van uitdrukkingen voor effectieve communicatie bij verschillende stadia van een onderhandeling. Waar nodig, kan dit onder andere omvatten: een grammaticaal overzicht van voorwaardelijke (als) zinnen die gebruikt worden om hypothetische vragen te stellen, en aandacht voor intonatie en uitspraak.

Aandachtspunten:

  • small talk en het opbouwen van een verstandhouding
  • om opheldering vragen en opheldering geven
  • met ingewikkelde of gevoelige situaties omgaan
  • actief luisteren
  • jouw boodschap overbrengen
  • compromissen sluiten
  • assertief zijn
  • problemen oplossen
  • tot een besluit komen