Cursussen zakelijk Engels

Op maat gemaakte cursussen worden aangeboden aan mensen die een hoog niveau zakelijk Engels wensen te ontwikkelen. De cursussen kunnen op meerdere manieren verzorgd worden: Face-to-face, online, of door middel van een combinatie van de twee.

Wat gebeurt er als eerst?
Voordat een cursus begint wordt een diagnose gemaakt van het huidige niveau van de Engelse taalcompetentie. Dit wordt gedaan door middel van een interview en een schriftelijke toets. Deze zullen de benodigde taal ontwikkelpunten identificeren en het huidige niveau Engels van de klant aantonen. Het niveau wordt getoetst en uitgedrukt in diverse taalvaardigheden, die gebaseerd zijn op de Common European Framework of Reference for languages (CEFR). Vervolgens wordt een programma voor de cursus afgestemd met de klant, waarbij zijn of haar specifieke behoeften en interesses in overweging genomen worden.

Leerdoelen
 Leerdoelen worden gesteld in overeenstemming met de klant. Voorbeelden van prioriteiten kunnen onder andere zijn: vloeiender worden in de gesproken Engelse taalvaardigheid, de zakelijk-gerelateerde woordenschat vergroten, of bekwamer worden in het opstellen van rapporten. De meeste cursussen hebben meerdere doelen. Deze wegen zwaar in het bepalen van de focus en de looptijd van de cursus.

Het doel van de trainer is, om studenten van alle niveaus in staat te stellen hun vermogen om effectief in het Engels te communiceren, te doorontwikkelen. Dit is ongeacht of ze beginners zijn die hulp nodig hebben in de basis, met een nadruk op vooral grammatica en woordenschat, of dat ze geavanceerd zijn, reeds frequente gebruikers van Engels, die meer nuance willen aanbrengen in hun gesproken en geschreven taalvaardigheden.

De Engelse taal, en de manier waarop het gebruikt wordt, wisselt van land tot land en van context tot context. De communicatie wordt effectiever wanneer het gebruik van specifieke woordenschat, intonaties en culturele nuances geleerd worden. Het gaat niet alleen om wat er gezegd wordt, maar ook om de manier waarop! Al deze punten kunnen behandeld worden in de les.

Klanten zijn afkomstig van een uiteenlopend scala aan ondernemingen en organisaties, maar bevinden zich allen op de een of ander manier in een Engelssprekende werkomgeving. Wat hen verder bindt is een behoefte aan heldere en effectieve communicatie met collega’s en klanten.

Een cursus biedt:

  • Een focus op zakelijk taalgebruik en terminologie specifiek aan de industrie/sector waarin men werkzaam is.
  • Ontwikkeling van specifieke vaardigheden die relevant zijn voor deelname aan vergaderingen, het geven van presentaties en/of het schrijven van rapporten.
  • Aandacht voor uitspraak en gesproken taalvaardigheid in het algemeen om duidelijkheid en vloeiende spreekvaardigheid te garanderen.
  • Ontwikkeling van grammaticale nauwkeurigheid om zelfverzekerdheid op ieder vlak van het taalgebruik te verbeteren.
  • Gelegenheden om iedere taalbarrière, die ervaren wordt gedurende de werkweek, aan te stippen en aan te pakken.

Lesinhoud
Zodra een programma is opgezet, worden lessen voorbereid met gebruik van Engelse taalvaardigheid boeken, bedrijfsliteratuur, specialistische teksten in het Engels, en digitale en hard-copy media, zoals: podcasts, internetsites, kranten en zakelijke tijdschriften. Lessen worden dusdanig opgesteld om industrie-/sectorspecifieke terminologie te betrekken en om daarnaast te focussen op verdere taalaspecten die afgesproken zijn met de klant. Lessen kunnen daarnaast gericht worden op het succesvol behalen van een internationaal erkend Engelse taal kwalificatie.

Lesverzorging
Lessen worden individueel of in groepsvorm verzorgd, en face-to-face of online. Om het maximale profijt van iedere student te garanderen, wordt het afgeraden om groepen te vormen van meer dan zes leerlingen.

Iedere sessie zou normaal gesproken minimaal twee uur duren.

Kosten
 Onder de cursuskosten vallen het initiële assessment proces, alle voorbereidingen, de lesmaterialen en het nakijken van huiswerk taken. Een contract wordt opgesteld tussen de leerling en de docent. De les kan kosteloos verzet worden, indien het minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien de docent ziek is, wordt de les opnieuw ingepland op een tijd die voor beide partijen schikt. Waar mogelijk, zal rekening gehouden worden met behoeften van de klant om lessen te verzetten, mits dit voldoende tijd van tevoren wordt aangegeven.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met info@sarahhaynes.nl